Simon Roesti

Architekt BA BFH
simon.roesti@roestipereira.ch

Ana Pereira

MSc in Raumentwicklung & Infrastruktursysteme ETH SIA
BSc in Architektur ETH
ana.pereira@roestipereira.ch

Marlen Lanz

dipl. Architektin BA FHNW
marlen.lanz@roestipereira.ch

Martin Lancaster

M.Arch Master of Architecture UOD
martin.lancaster@roestipereira.ch

Tobias Schmid

Praktikant, Student / cand. BA BFH
tobias.schmid@roestipereira.ch

using allyou.net